Focus op de uitbouw van een duurzaam loopbaanbeleid met de steun van het ESF.

Locinox nv wil via een diversificatie van het productgamma de groei van de organisatie stimuleren.  Ter ondersteuning van deze groei en op basis van gesprekken met én een tevredenheidenquête bij onze medewerkers, zijn we gestart met een langdurig ESF-project. Dit project zet in op de uitwerking van een competentiebeleid, een selectiebeleid, een evolutiecyclus, een doorgroeibeleid, een VTO-beleid, leadership development en een verloningsbeleid. Hiermee streeft de organisatie naar het beter kunnen inzetten en ontwikkelen van de talenten van onze medewerkers, naar meer duidelijkheid over het functioneren, naar een beter leiderschap en een beter evenwicht in de ervaren werkdruk en tussen verloning-prestaties. 


❮ terug naar overzicht

foto